Психологія і духовність. Еволюція пізнання


Віра спочатку створила протиставлення смертного тіла безсмертного духу. У різних релігіях вони співвідносяться по-різному, але лейтмотив усіх світових релігій однаковий. Фізичне життя розглядається як щось збиткове в тому чи іншому розумінні в порівнянні з життям духовної (загробного / ідеальною / тонкої / божественної), як підготовчий і малозначущий в цілому етап буття. Тому для фізичного існування людини релігія носила скоріше законодавчий, етичний і багато в чому анестезуючий характер (згадаємо «опіум для народу»), ніж мала на меті пояснити принципи світобудови.

Відповідаючи на питання «чому?» Простою формулою «так завгодно Богу», релігія повністю знімає з порядку денного питання «як?», Роблячи світ непізнаваним. Більш того, прагнення до пізнання «незбагненного Божого промислу» стає формою гріха в деяких релігіях. Недарма куштування плодів від Древа Пізнання призводить до таких радикальних наслідків для людства. Сенс гріхопадіння зрозумілий: перші люди не послухалися божого заборони, за що і поплатилися, з кожним днем ​​пізнаючи на власному досвіді всі сторони добра і зла. Але чому заборона була накладена саме на Древо Пізнання? Яхве не вважав за потрібне щось пояснювати. «Така воля Божа». Крапка. Не можна сказати, що іудеї повністю відмовилися від знання, визначаючи своє буття принципами Тори. Про це свідчить хоча б кабалістики, але це знання не для широкого вживання. Непосвяченим ж відведена роль безмовних виконавців Закону Божого.

Античним ж мислителям або рідніше були принципи буддизму (гераклітова «пізнай себе» як аналог джнана-йоги), або з містичних навчань вони вважали за краще перейняти більш «точну» їх частина (нумерологія піфагорійців), або ж політеїстична культура стародавньої Греції не мала до простого слідування заповідям. Як би там не було, не заперечуючи божественного начала як першопричини речей, вони стали робити спроби пояснення законів буття, керуючись не тільки духовним аспектом, а й цілком матеріальним. Можна сказати, що вони намагалися визначити не стільки божественні мотиви, скільки божественні методи побудови Всесвіту, зводячи їх в ранг законів. Тим самим вони зробили пізнаваним немістіческімі засобами не тільки зовнішній світ, але намагалися визначити об'єктивні закони і для психічних процесів.

З прийняттям християнства в Європі католицька церква ввела строге табу на будь-яке об'єктивне пізнання не тільки душі, а й усього сущого на довгі століття. Наука була прирівняна до чаклунства, і ті, хто не побажав піти в підпілля, а хотів поділитися своїми відкриттями з людством, часто закінчували життя на багатті. З початком епохи Відродження вивчення і пояснення поведінки людини в фізичному світі знайшло нове силу. Накопичення знань у природничих науках призвело до того, що їхні методи стали абсолютизироваться, що призвело науку про душу до крайньої форми матеріалізму, а саме до механицизму, коли все буття людини стало пояснюватися через рефлекси. Науковими (об'єктивними) в психології визнавалися тільки такі дані, які піддавалися точному виміру.

Таке уявлення панувало в психології майже до середини минулого століття. Зміні наукової парадигми в цій області, як не дивно, сприяли саме точні науки. Розвиток квантової механіки призвело до того, що протиставлення фізиків лірикам абсолютно втратило актуальність. Знову відкриті закономірності поведінки субатомних частинок, сенсаційні дослідження в галузі нейрофізіології, розвиток кібернетики і теорії систем, дискредитація шовіністичних уявлень в етнографії та антропології, об'єктивне вивчення змінених станів свідомості не як патологічних, вивчення релігійно-містичних текстів як об'єктивного опису реальності в метафоричній формі заклали основу для нового світорозуміння. Відтепер релігійний, містичний, трансперсональної досвід перестав протиставлятися науці, але став одним з її об'єктивних методів. Матерія і дух перестали бути антагоністами. Все сильніше стає тенденція розглядати їх як частини єдиного, безперервного, цілісного континууму, ім'я якому - об'єктивна реальність, в якому матеріальне без духовності так само немислимо, як і зворотне.

Відео.

Залиште Свій Коментар