Що таке охорона праці


Охорона праці - це система заходів, спрямована на збереження здоров'я працівників в процесі виконання трудової діяльності. Вона включає в себе соціально-економічні, правові, організаційно-технічні, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, реабілітаційні та інші заходи. У комплексний склад охорони праці включаються такі елементи:

1. Техніка безпеки - система положень, які спрямовані на забезпечення умов для безпечної праці та проведення інших робіт.

2. Виробнича санітарія - система технічних засобів і організаційних заходів, що сприяють запобіганню або зменшенню впливу на працівників шкідливих виробничих факторів.

3. Гігієна праці - профілактична медицина, яка вивчає умови і характер праці, а також їх вплив на здоров'я людини. Дана галузь охорони праці розробляє практичні заходи та наукові основи, які спрямовані на профілактику небезпечного і шкідливого впливу різних факторів виробничого середовища на працюючих.

4. Електробезпека контролює стан захищеності робітників від небезпечного і шкідливого впливу електроструму, електромагнітного поля, електродуги і статичної електрики.

5. Пожежна безпека, що входить до складу охорони праці, перевіряє стан захищеності особистості працюючого, а також майна громадськості і держави від пожеж.

6. Промислова безпека захищає життєво важливі інтереси особистості і суспільства, сприяє недопущенню аварій на небезпечних об'єктах і приймає рішення в зв'язку з наслідками зазначених аварій.

7. Управління безпекою праці - це організація заходів щодо забезпечення безпеки, зниження аварійності і травматизму, професійних захворювань, створення більш комфортних умов праці.

Відповідно до російського законодавства (ст.212 ТК РФ), на роботодавця покладаються обов'язки щодо забезпечення охорони праці. Кожен працівник повинен чітко знати і неухильно дотримуватися правил охорони праці, як в цілях особистої безпеки, так і в інтересах всього виробництва в цілому.

Особи, винні в порушеннях правил охорони праці, несуть адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову, а також кримінальну відповідальність.

Відео.

Залиште Свій Коментар